Полоністичний університет м.Яворова

Публікації

Посвячення каменю під будівництво пам’ятника

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery

В Яворові посвячено таблиці і камінь під будівництво пам’ятника Яну ІІІ Собеському. Ці події не могли відбутись без учнів польської суботньої школи. Діти були також учасниками наукової сесії та їздили на екскурсію в Янів, де настоятель місцевого костелу о. Адам розповів дітям багато цікавого. Він також показав гробницю матері останнього польського короля Констанції Понятовської, що знаходиться під костелом.

W Jaworowie poświęcono tablicę pamiątkową i kamień pod budowę pomnika Janowi III Sobieskiemu. Te wydarzenia nie mogły się odbyć bez uczniów polskiej sobotniej szkoły. Dzieci były również uczestnikami naukowej sesji i jeździli na wycieczkę do Janowa, gdzie proboszcz miejscowego kościoła ks. Adam opowiedział dzieciom wiele ciekawych rzeczy. Pokazał też grób matki ostatniego polskiego króla Konstancji Poniatowskiej, znajdujący się pod kościołem.