Polonijny uniwersytet m.Jaworowa

Публікації

Szkoła Letnia w Werchowynie

Już za nami pięknie i z korzyścią spędzony czas w sercu ukraińskich Karpat – miasteczku Werchowynie. Dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja podjęliśmy decyzję organizować tu Szkołę Letnią nauki języka polskiego. W atrakcyjny sposób uzupełniana wiedza, wesołe zabawy i gry terenowe, zapoznanie się z bogatą kulturą Hucułów, pokonanie wysokich gór i bystrego Czeremoszu, nowe przyjaźnie – to wszystko na długi czas zostanie w sercach 36 uczestników Szkoły! Osobne dzięki Szymonowi Doliwie – wolontariuszowi z Warszawy.

Autorami zdjęć są Wiktoria Kondratiewa i Lilia Grafińska.

Płyń, wianeczku, złap, Janeczku!