Polonijny uniwersytet m.Jaworowa

Od założenia do dziś

Warunki wstępu

Wstąpić do szkoły może każdy w wieku od 9 do 14 lat, po napisaniu podania i wypełnienia ankiety (jest wersja elektroniczna) do 30 wrzesnia. Nauka trwa 5 lat i odbywa się w soboty. Zapraszamy!

Współczesność

Teraz szkołę odwiedzają uczniowie z całego rejonu, są podzielone na 11 grup. Oprócz lekcji języka polskiego w szkole wykładane są takie przedmioty jak muzyka i śpiew, historia oraz literatura. Są zajęcia fakultatywne: kółko sportowe, teatralne i recytatorskie.

Szkoła opiekuje się starym polskim cmentarzem w Jaworowie, co roku sprątając przed Dniem Wszystkich Świętych.

Dzięki Fundacji Wolność i Demokracja z Warszawy, sale są wyposażone w meble, komputery, 2 projektory multimedialne, jest także Internet. Nauczyciele i uczniowie pracują z edukacyjnymi internet-zasobami. To zapewnia więcej możliwości e-learningu, czyli nauczania dystansowego, urozmaica jego formy i zapewnia dostęp do edukacji dla dzieci niepełnosprawnych. Wynajmujemy dwa pokoje w budynku parafialnym wspólnoty kościoła św. ap. Piotra i Pawła, znajdującego się pod adresem: Jaworów ul. I. Zagajewicza, 51a. Szkoła ma dużą bibliotekę, najnowsze podręczniki.

W 2017 roku uczelnię zarejestrowano jak Organizację Pozarządową «Polonijny uniwersytet m.Jaworowa». Jest to współczesna uczelnia, która zapewnia wysokiej jakości znajomość języka polskiego, przygotowuje dzieci i młodzież do studiowania na polskich uczelniach, poszerza horyzonty i wzbogaca kulturę.

Osiągnięcia wychowanków

Przez 17 lat istnienia szkoły jej uczniowie biorą udział w różnych konkursach, festiwalach, organizowanych na terenie Ukrainy i Polski.

Uczniowie wielokrotnie otrzymywali nagrody i wyróżnienia. Dzieci mają okazję nie tylko nauczyć się kultury i języka polskiego, ale także rozwijać swoje zdolności twórcze: artystyczne, aktorskie, muzyczne, sportowe.

Co roku jaworowski wydział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej organizuje konferencje naukowo-historyczne, poświęcone Janowi III Sobieskiem lub innym ważnym wydarzeniom z historii Polski i Ukrainy, uczestnikami których są nasi starsi uczniowie.

Wycieczki

Szkoła organizuje wycieczki poznawcze w Ukrainie w miejsca, związane z polską kulturą, literaturą i historią. Dzieci były również w wielu miastach Polski, spoglądając milczących świadków wydarzeń historycznych, o których uczyły się w szkole. Pobyt za granicą daje możliwość słyszeć współczesny język z «pierwszych ust» i stosować nabyte umiejętności językowe w praktyce.

W tym celu w 2018 roku dzięki wsparciu Senatu RP za pośrednictwem Fundacji WiD został zorganizowany Letni Obóz Językowy w ukraińskich Karpatach z udziałem wolontariusza z Polski.

Jak to się wszysko zaczęło

Ceremonia otwarcia odbywała się w kościele św. ap. Piotra i Pawła 1 września 2002 r. Nauczać dzieci języka polskiego zgodziła się Lilia Grafińska. Podręczniki i zeszyty przywieźli goście z Jarosławia: burmistrz Janusz Kołakowski i wiceburmistrz Tadeusz Petra, z którymi nawiązaliśmy współpracę. Ksiądz Władysław Biszko przekazał szkole dużą bibliotekę.

Pierwsze miesiące zajęcia odbywały się w sali katechetycznej w Kościele. Sala była piękna i przestronna, ale nie miała ogrzewania i ławek szkolnych. Dzieci tuliły się jeden obok drugiego przy dwóch długich stołach, wywodząc literki w zeszytach, ucząc się polskich piosenek i wierszy. I przetrwaliśmy!!!

Jak tylko skończyło się budownictwo plebanii, ksiądz gościnnie przyjął nas w swoim domu. Boże Narodzenie polska sobotnia szkoła świętowała rodzinnie. Właśnie wtedy powstało kółko teatralne, które zaprezentowało przedstawienie kukiełkowe „Bóg się rodzi”.

W tym samym czasie pojawili się nowi ofiarodawcy - Fundacja Pomoc Polakom na Wschodie z Warszawy. Dzięki nim mogliśmy kupić magnetofon, kamerę, stroje dla zespołu, telewizor, a później meble szkolne. Za pośrednictwem Adama Chłopka otrzymaliśmy podręczniki i literaturę metodyczną z Konsulatu RP we Lwowie.

Wtedy już nie czuliśmy się samotni. Co miesiąc dzieci przybywały nie tylko z polskich rodzin, ale także z ukraińskich.