Polonijny uniwersytet m.Jaworowa

Публікації

Śladami armii generała Maczka

Jaworowszczyzna jest pełna historii: mieszkali tu królowie, wprowadzali swoje porządki, upadały imperia, atakowały wrogie armie, a podczas działań wojennych grzmiały strzały armat. Bez należytej uwagi pozostawiono bohaterską przeszłość regionu, związaną z wydarzeniami II wojny światowej.

Aby dowiedzieć się o jej początku i szczegółach przebiegu na naszych terenach, uczniowie szkoły sobotniej przy Uniwersytecie Polonijnym wraz z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej wybrali się na  wycieczkę „Śladami armii generała Maczka”, człowieka, który nie przegrał żadnej bitwy w swoim życiu.

Po atakach Niemców we wrześniu 1939 r., wycofując się, padło na ziemiach jaworowskich wielu Polaków i Ukraińców. Jednym z największych pól bitewnych była wieś Moriańcy rejonu jaworowskiego, którą zwiedzili młodzi badacze i wysłuchali interesującej opowiedzi Włodzimierza Bałucha, jej mieszkańca i entuzjastycznego naukowcy. Pomodlili się także przy pochówku żołnierzy we wsi Wereszczycia i Moriańcy i zakończyli trasę oddając hołd poległym w latach 1939-1945 na starym polskim cmentarzu w Jaworowie.

Ważne jest, aby poznać przeszłość, doświadczyć jej i zapamiętać.