Polonijny uniwersytet m.Jaworowa

Nauczyciele

Lilia Grafinska

Dyrektorka

Wiktoria Kondratiewa

Nauczycielka języka polskiego

Iwan Nyczkało

Nauczyciel historii

Irena Gul

Nauczycielka literatury

Bogdan Żuk

Nauczyciel muzyki