Polonijny uniwersytet m.Jaworowa

Nauczyciele

Lilia Grafinska

dyrektorka

Wiktoria Kondratiewa

nauczycielka języka polskiego

Natalia Drofiak

nauczycielka muzyki

Iwan Nyczkało

nauczyciel historii

Ludmiła Matwijiw

nauczycielka języka polskiego i literatury

Maria Grafińska

nauczycielka języka polskiego

Irena Derewczuk

nauczycielka historii

Wiktoria Markowska

nauczycielka języka polskiego