Polonijny uniwersytet m.Jaworowa

Ostatnie wydażenia

Szkoła Letnia w Werchowynie

Już za nami pięknie i z korzyścią spędzony czas w sercu ukraińskich Karpat – miasteczku Werchowynie. Dzięki wsparciu Fundacji Wolność…

Koniec roku szkolnego 2018

W tym roku szkolnym zdało egzaminy i otrzymało zaświadczenia 32 absolwentów. Jak zawsze,młodsi uczniowie przygotowali dla nich koncert i wideo…

Zapusty z kuligiem

Dwie soboty lutego trwało białe szaleństwo, organizowane przez nauczycieli przy niezmiernym wsparciu rodziców w lesie jaworowskim! To były prawdziwe Zapusty…

Poznali się w Poznaniu (lato-2017)

Fundacja Zbyszka Gryglasa urządziła Wakacje dla Małych Kresowian. 21 dziecko oraz dwie opiekunki z naszego Polonijnego uniwersytetu spędziły niezapomniany tydzień…

Polska wiosna teatralna…

Zaczęła się we Lwowie w Teatrze Młodego Widza. Nasi najmłodsi uczniowie w tę sobotę oglądali „Nowe szaty króla” w wykonaniu…